Sejm

II kadencja 1993 - 1997
Jarosław Kurzawa
Data i miejce urodzenia: 1956-06-26 Świdnica
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Ukończona szkoła: Akademia Rolnicza, Wrocław, 1980, wydz. Zootechniczny
Zawód/stanowisko: kierowanie przedsiębiorstwem
Znajomość języków: niemiecki

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe
Staż parlamentarny: bez stażu
Data ślubowania: 1993-10-14
Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg wyborczy: 48 Wałbrzych

Komisje Sejmowe:
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 
Komisja Stosunków Gospodarczych z Zagranicą 
Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektu Ustawy - Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin 
Komisja Nadzwyczajna do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Spółdzielczości
Podkomisje:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw kompleksowo regulujących sprawy celne (druki nr 1026, 1027, 1056, 1123, 1126) 
Podkomisja nadzwyczajna do opracowania projektu uchwały Sejmu RP w sprawie założeń polityki mieszkaniowej Państwa (druk nr 694) 
Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania sprawozdania Komisji do uzupełnienia "Założeń Polityki Mieszkaniowej Państwa" (druk nr 694-A)