Sejmik

1 stycznia 1999 weszła w życie reforma administracyjna Polski, wprowadziła kolejne stopnie podziału terytorialnego. Do gmin  istniejących od 1990 rok dołączyły powiaty oraz województwa samorządowo-rządowe . Reforma miała na celu budowę samorządności, usprawnienie działań władz w terenie i przybliżenie ich do obywatela. Zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Jednym z ważniejszych osiągnięć tych zmian było stworzenie Parlamentu Regionalnego w postaci Sejmiku Wojewódzkiego. Pierwsze wybory do Sejmiku odbyły się jesienią 1998 roku.

Radny a zarazem Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego w I kadencji 1998 -2002 i II kadencji 2002 -2004.