Inicjatywy uchwałodawcze

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do uchwały Nr XLIII/815/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Dolnośląskiego

Uchwała w sprawie ustanowienia tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska pod nazwą „CIVI HONORARIO”

Uchwała w sprawie przyznania tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi 

Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego wyłaniania delegatów województw samorządowych do struktur Komitetu Regionów Unii Europejskiej

Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego reprezentacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego 60-lecia polskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie Światowej

Uchwała w sprawie podjęcia apelu dotyczącego uchwały Zarządu Telewizji Polskiej o całkowitym rozłączeniu pasm programu II i III

Uchwała w sprawie ustanowienia Honorowej Odznaki Dolnego Śląska i przyjęcia wzoru, opisu, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia