Debata

Debata nad uchwałą 
Przewodniczący J. Kurzawa - Przystępujemy do punktu 5, punkt dotyczy flagi Dolnego Śląska, mamy go dwu częściowego, w pierwszej kolejności rozpatrzymy kwestie związaną z opinią Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i poprosiłbym o głos pana radnego Kubicę w imieniu Komisji Uchwałodawczej.

A. Kubica – panie przewodniczący, szanowni radni ja w imieniu Komisji Uchwałodawczej w temacie jakby procedury związany z tym projektem czy z tymi projektami uchwały, otóż komisja uchwałodawcza na ostatnim posiedzeniu w momencie gdy pojawił się projekt uchwały w sprawie flagi i proporca powracający do wersji przedstawionej mam czy zaproponowanej nam przez Zarząd, Komisja przypomniała czy też upomniała się o uchwałę którą przyjęliśmy projekt wzorcu flagi i proporca w tej wersji przyjętej jako projekt przez sejmik i stąd jakby z opinią komisji w projekcie dzisiejszej sesji jest w projekcie porządku czy już w projekcie przyjętym jest zapisana chronologia, że najpierw jakby rozważymy, rozprawimy się w cudzysłowiu z opinią Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmiemy decyzję co z tamtym projektem, ewentualnie gdyby negatywną opinię sejmik wyraził co do tamtych wzorców, wówczas w konsekwencji mamy projekt alternatywny przedstawiony czy przedłożony nam przez zarząd, zatem po omówieniu tej opinii powinniśmy przegłosować formalnie tamten projekt uchwały, który był wysłany jako załącznik do podjętej uchwały i jeżeli nie uzyska ten projekt większości wówczas mamy projekt alternatywny zarządu, również do rozważenia ewentualnie przegłosowania i przesłania go do Prezesa Rady Ministrów, dziękuję. 

Przewodniczący J. Kurzawa – dziękuję bardzo, dzisiaj będziemy debatować nad projektem de facto uchwały o fladze i proporcu województwa dolnośląskiego i w pierwszej kolejności rozstrzygniemy projekt, który został przyjęty uchwałą w sprawie przyjęcia projektu uchwały i w dzisiejszym dniu zamkniemy jakby pierwszy etap uchwały nad flagą i jeżeli nie uzyska akceptacji ten projekt uchwały o fladze i proporcu, który był debetowany i przyjęty przez sejmik poprzednio, przystąpimy do procedury nad tym projektem który został złożony przez zarząd, proszę pan profesor Połomski.

F. Połomski – panie Przewodniczący, szanowni państwo rozumiem że propozycja Komisji Uchwałodawczej zmierza w kierunku ustosunkowania się do opinii, bo naszym obowiązkiem jest zająć stanowisko wobec opinii którą tutaj mamy, którą przysłała nam komisja przewidziana przez ustawę o znakach i tak dalej, i myślę że dobrą propozycją jest propozycja komisji ażeby się do tej opinii odnieść głosując raz jeszcze nad propozycją bo wtedy musielibyśmy to nazwać propozycją uchwały w sprawie flagi, bo gdyby to była uchwała to musimy ją anulować ale jeżeli przyjeliśie państwo w Komisji Uchwałodawczej, że odniesiemy się do opinii a taki obowiązek mamy ponieważ opinia przyszła, opinia jest i my musimy się do niej odnieść, możemy odnieść się do niej w ten sposób że anulujemy wcześniej podjętą uchwałę a więc reasumpcja, że głosujemy ponownie tak jak to proponuje komisja nad tą samą uchwałą a więc bis im idem, dwa razy w tej samej sprawie, albo też głosujemy nad propozycją zgłoszoną przez Zarząd , że flagą województwa ma być to i to, i tu musimy panie przewodniczący wybrać, co wybieramy czy anulujemy poprzednią, czy ustosunkowujemy się do opinii przez to że głosujemy jeszcze raz nad ta samą sprawą, gdzie głosowanie się już odbyło choć uzasadnienie jest bo zaistniały nowe okoliczności a mianowicie negatywna opinia ze strony heraldycznej komisji, czy też głosujemy nad propozycją zgłoszoną przez zarząd, która w swojej treści zawiera inne rozwiązania aniżeli to które myśmy przyjęli, i to musimy rozstrzygnąć co chcemy, co wybieramy. 

Przewodniczący J. Kurzawa – panie profesorze ja sądzę tak, że procedować nad nowym projektem można kiedy zakończy się proces uchwałodawczy nad jednym i w tej chwili jesteśmy w takim stanie prawnym, że mamy przyjęty projekt, mamy uchwałę nad projektem, przyjęciem projektu uchwały w sprawie flagi o pewnym wzorcu co do którego wypowiedziała się komisja heraldyczna właściwie wypowiedział się minister spraw wewnętrznych w swojej opinii i można rzeczywiście debatować nad tym projektem jeszcze raz czyli reasumpcję robić a można wyrazić to swoje stanowisko przez głosowanie już nad uchwałą o fladze, jeżeli się utrzyma, czy jeżeli się przegłosuje pozytywnie to znaczy że jest negatywnie przyjęta opinia, jeżeli zostanie odrzucona uchwała nad flagą o wzorze przyjętym w propozycji czy w projekcie uchwały, zakończony zostaje proces j uchwałodawczy i przystępuje się do procedury nad nowym, ale pan radny Kubica chciał zabrać jeszcze głos, proszę bardzo.

A. Kubica – Panie Przewodniczący, szanowni radni, właściwie pan przewodniczący Kurzawa przedstawił to w tej intencji, czy zgodnie z intencją Komisji Uchwałodawczej, tamten projekt uchwały rozpoczął pewną procedurę, myśmy już tą procedurę rozpoczęli, kilka miesięcy temu i teraz praktycznie powinniśmy ją zakończyć i oczywiście możemy odnosić się do samej opinii, ale nie ma takiej potrzeby, odniesieniem się do tej opinii będzie decyzja czy przyjmujemy tamten projekt jako już naszą uchwałę o fladze i wzorcu czy nie przyjmujemy, jeżeli nie przyjmujemy mamy alternatywę zgłoszoną przez zarząd i tak to zresztą zostało zapisane i wtedy głosujemy w sprawie projektu w sprawie flagi i proporca, natomiast jeśli nasza decyzja będzie taka, że mimo tej opinii przyjmujemy no to zakończymy procedurę i już wtedy nie ma możliwości czy nie ma potrzeby dyskutowania nad drugim projektem zgłoszonym przez zarząd, opinia jest tylko opinią o tyle różni się od zapisu czy użytych słów dotyczących statutu, że projekt statutu wymaga uzgodnienia a tutaj jest tylko opinia i my możemy odnieść się w dyskusji do tej opinii, natomiast jak gdyby merytorycznie w momencie głosowania czy uwzględniając tą opinię, odrzucamy tamte wzorce i wtedy wracamy do projektu zarządu czy przyjmujemy i zatem nie zgadzamy się z opinią a dalsze procedowanie nad drugim projektem jest bezzasadny.

Przewodniczący J. Kurzawa – dziękuję bardzo, czy są jakieś wątpliwości co do procedowania, jeżeli nie to przystępujemy do procedury nad uchwałą o fladze i proporcu województwa dolnośląskiego, o wzorcu godło na biało-czerwonym tle, proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji czy też wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji. 

J. Zieliński – panie przewodniczący, wysoki sejmiku, panie marszałku, Komisja Kultury, Nauki i Edukacji podjęła temat 16 października 2000 roku i swoją opinię już raz prezentowała, czyli że w opinii Komisji flaga Dolnego Śląska to żółty płat tkaniny z czarnym herbowym orłem Dolnego Śląska, kiedy wpłynął do komisji wniosek w sprawie wypowiedzenia się na temat opinii komisji heraldycznej a w zasadzie opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opartej o stanowisko tej komisji heraldycznej, uznaliśmy że argumenty w tej opinii zawarte są takie jakimi kierowała się komisja wydając pozytywną opinie na temat projektu żółtej flagi z czarnym orłem, dlatego też nie podejmowaliśmy kolejnego głosowania na ten temat, uznając że opinia Komisji Kultury, Nauki i Edukacji pozostaje niezmienna a w związku z czym jakby wnioskując w najprostszy sposób będziemy za odrzuceniem projektu uchwały z flagą biało-czerwoną, dziękuję.

Przewodniczący J. Kurzawa – dziękuję bardzo, proszę w imieniu klubu SLD o zabranie głosu panią Marię Berny.

M. Berny – panie przewodniczący, szanowni państwo klub SLD będzie głosował za odrzuceniem opinii Komisji Heraldycznej i za pozostaniem przy takim wzorcu flagi i proporca jaki przegłosowaliśmy na poprzedniej sesji.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję bardzo, w imieniu klubu Unii Wolności proszę pan mecenas Piotr Rojek.

P. Rojek – w imieniu klubu Unii Wolności chcę powiedzieć, że rozdarcie co do projektu było zupełne i każdy członków Unii Wolności będzie głosował według własnego osobistego przekonania.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję, pan przewodniczący klubu AWS Jerzy Nalichowski.

J. Nalichowski – panie przewodniczący, szanowni państwo, muszę przyznać że nie mam żadnych satysfakcji, ale te wszystkie argumenty które są w opinii zawarte MSWiA są argumentami, które tu używałem kilka miesięcy temu, w związku z tym klub AWS będzie głosował za herbem i za flagą na żółtym tle herb Dolnego Śląska, proszę państwa uważamy, że pewnych rzeczy nie można przekraczać, flaga i barwy są chronione i powinny być pod szczególną opieką w związku z tym manipulowanie z najważniejszymi dla Polaka sprawami są niedopuszczalne, inna sprawa że chcemy być również poważnymi jeżeli ta uchwała zależy od zatwierdzenia ministra to nie będziemy udawać chłopczyka który wchodzi ciągle do kałuży bo jemu jest wszystko jedno jest, bo on i tak chce być upaprany tylko zachowamy się poważnie i nie będziemy popierać czegoś co nie ma racji być ochronione, z drugiej strony uważamy również, że patriotyzm i polskość nie polega na tym żeby chodzić na co dzień we flagach i barwach biało-czerwonych, do patriotyzmu i poczucia odpowiedzialności za region który reprezentujemy wystarczy to jak się zachowujemy i co tutaj w tym sejmiku będziemy robić, natomiast sprawa barw jest sprawą innego rodzaju i jeżeli podlega zatwierdzeniu przez kogoś i ten który ma decydujący głos wskazuje nam na podstawowe błędy, to takich błędów po prostu klub AWS nie będzie robił. 

Przewodniczący J. Pezda – Dziękuję bardzo, w imieniu Platformy Obywatelskiej głos zabierze radny pan Jacek Protasiewicz.

J. Protasiewicz – dziękuję bardzo za udzielenie głosu, też bardzo krótko, oczywiście sprawa flagi to nie jest rzecz najważniejsza dla województwa dolnośląskiego, ale skoro zdecydowaliśmy się żeby tę kwestię prestiżową, tę kwestię symboli uregulować to rzeczywiście powinniśmy ją regulować zgodnie z obowiązującymi zasadami i tak jak już była mowa już w imieniu innych klubów u nas nie ma w tej kwestii dyscypliny, każdy z radnych będzie podejmował decyzję samodzielnie, ale mam wątpliwości, bo jest nas trzech czy wszyscy będziemy głosowali za tym wariantem, który sugerują nam heraldycy, specjaliści i którzy sugerują oficjalnie funkcjonująca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji komisja, także będziemy te trzy nasze głosy można za chwilę zaliczyć na rzecz zgodnego ze sztuką heraldyczną wariantu, dziękuję.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję uprzejmie, pan przewodniczący Raczyński, bo na końcu oddam głos wnioskodawcy.

R. Raczyński – panie przewodniczący, wysoka rado. Co się dzisiaj takiego dzieje o tej porze o tej godzinie że wracamy z tematem flagi, myśmy parę tygodni podjęli decyzję, decyzję którą z góry mówiłem że jest złą, jest złą decyzją, jest zaprzeczeniem po prostu pewnych reguł gry, co żeśmy otrzymali, otrzymaliśmy odpowiedź ministerstwa spraw wewnętrznych a konkretnie komisji heraldycznej, która przypomina nam że historia jest nauką, że ma swoje prawa, że ma swoje reguły, ma swoją wiedzę, ma swoją tradycję i powiedziała że tworzenie flagi musi się dokonywać zgodnie z prawem, z prawem historycznym, natomiast wielu radnych upiera się że historia, że można zmieniać praw, ja wiem że niektórzy radni chcieliby pomóc tym którzy są trochę ciężsi, trochę są przytyci i chcieliby znieść prawo ciążenia, ale naprawdę uchwała sejmiku mówiąca o tym że nie ma prawa ciążenia nie spowoduje, że buty przestaną się niszczyć tym którzy są trochę ciężsi, także proszę państwa przyjmijcie te reguły że są prawa historyczne są prawa tworzenia flag i są prawa tworzenia herbów mino że to się może wielu nie podobać, dziękuję bardzo.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję bardzo, pan przewodniczący Kurzawa pragnie zabrać głos. 

J. Kurzawa – dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa nie skorzystałem z prawa pierwszego głosu jaki przysługuje wnioskodawcy, natomiast sadzę że dobrze bo w tej chwili mogę się odnieść do manipulacji jak to pan przewodniczący Nalichowski stwierdził, że tu się dzieje a ja twierdzę, że pan przewodniczący Nalichowski sam używa tego typu metody informowania nas o skutkach prawnych o procedurze, akurat panie przewodniczący Nalichowski adresuję te słowa do pana i proszę aby pan je wysłuchał, dlatego że argumentacja jaką pan przekazał jest manipulacją, dlatego że projekt flagi nie podlega zatwierdzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest to naprawdę manipulacja, projekt podlega opinii a opinia nie jest wiążąca dla uchwały Sejmiku, jest pomocna i tak należy traktować, jako wojewoda był pan opiniowany przez sejmik samorządowy województwa jeleniogórskiego i premier niezależnie od opinii sejmiku mógł pana powołać, bo opinia była tylko pomocną i to samo dzieje się w tej chwili przy tego typu uchwale. Nie, ma bardzo wiele, bo pan determinuje, pan determinuje uchwalenie tejże uchwały przez sejmik możliwością zatwierdzenia bądź nie zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ja chcę się odnieść jednak do tej uchwały rady heraldycznej, że rada heraldyczna popełniła jeden błąd, bo wypowiedziała się bardzo obszernie na temat projektu, którego nie ma dziwnie się dzieje że komisja która została zobligowana ustawą do wypowiedzenia się na temat uchwały sejmiku wypowiada się na temat czego nie było, lakonicznie wypowiada się że jest sprzeczna z prawem, przepraszam żebym nie skłamał ze jest niedopuszczalne umieszczanie herbu na fladze państwowej Rzeczpospolitej Polskiej, tu się też jakby mija z prawdą bo nie jest to umieszczanie na fladze Rzeczpospolitej Polskiej, tylko użycie barw narodowych do flagi województwa dolnośląskiego, to się troszeczkę różni, muszę państwu powiedzieć że panowało przeświadczenie ogólne, przekazane przez prasę że projekt jest sprzeczny z prawem, bo przyszła uchwała negatywna, nie, nie jest sprzeczne z prawem, ja też zacytuję w jakiej kwestii komisja heraldyczna wypowiadała się, to są słowa wyrażone przez pana ministra J. Płoskonkę „ podstawę wyrażenia powyższej opinii stanowi uchwała komisji heraldycznej, która zawiera merytoryczną ocenę nadesłanego projektu w zakresie jego zgodności nie z prawem, zasadami heraldyki, weksykologii i miejscowej tradycji historycznej” , i tutaj moglibyśmy się pospierać. Radny Czartoryski, nieobecny w tej chwili na sali, też popierał ten projekt mówiąc właśnie o tradycjach historycznych tych ziem, tak skomplikowanych, radny pan Minister Najnigier nawiązywał też, że jest to, zapisałem sobie pana Ministra słowa i jestem w stanie zacytować, że jest to daleko idącą nadinterpretacją w zakresie zgodności z historią projektu tego żółtego. To jest jeden jedyny projekt, który ewentualnie ma miejsce, czy może mieć miejsce w naszej rzeczywistości. Chcę powiedzieć, że jeżeli heraldycy tak mocno, tak kategorycznie oceniają i mówią, że jest niedopuszczalne, żeby na fladze, ja to czytam na barwach narodowych umieszczać jakiekolwiek symbole, to ja się zastanawiam na ile heraldycy są wiarygodni. Bo cóż powiedzieć o tego typu flagach, banderach, które występują w naszym Kraju, bandera klubu polskiego z logo, bandera polskiego związku żeglarskiego z logo, jak to jest możliwe proszę państwa, że na barwach narodowych dopuszczalny jest tego typu znak, ja powiem więcej ja nie wiem czy państwo znacie ustawę panie Przewodniczący Nalichowski, ustawę z 31 stycznia 80 roku o godle, barwach, hymnie Rzeczypospolitej Polski, gdzie na dobrą sprawę za zgodą Wojewody na puszcze od sardynek można umieścić flagę. I nam się mówi że jako Sejmikowi, jako niezawisłemu organowi w tej materii mówi się nie? Jest to prawo tego Sejmiku do stanowienia o tym, pod jakimi barwami będziemy funkcjonować. Weksymologia jest młodą nauką , jest to nauka, wprowadzona na początku XX wieku. Heraldyka ma długą historię, weksymologia ma dopiero około stu lat. I czy nauki weksymologiczne polskie są inne od tych które są w świecie. Bo jak można powiedzieć o projekcie, o fladze którą państwo znacie /flaga Dolnej Saksoni / , zastosowane są tam też barwy narodowe, i weksymolodzy jakoś tu nie przeciwstawiają się nie mówią, że jest to dramat, tragedia i nie można tu czegoś takiego robić. Jeszcze dla przykładu, każdy funkcyjny w naszej armii ma swoje insygnia, kontradmirał ma dwie gwiazdki, admirał ma trzy gwiazdki i jeszcze niższy rangą jeszcze parę gwiazdek, czyż można na barwach narodowych dawać tego typu symbole, no nie można zgodnie z tym co twierdzą heraldycy, i można... (głos z sali) Przepraszam bardzo panie radny, czy my przygotowujemy w tej chwili prywatną flagą, chyba zapomnieliśmy kogo reprezentujemy na tej sali. My reprezentujemy społeczeństwo Dolnego Śląska i w jego imieniu występujemy tutaj. I jeżeli pan Radny reprezentuje prywatnie to jest to sprawa pana Radnego i wyborców, którzy pana wybrali. Natomiast ja chcę podkreślić jedną rzecz, że w ramach uprawnień które ma Sejmik, ma prawo podejmować takie uchwały. Opinia jest opinią pomocną, nie jest opinią wiążącą. I w związku z tym wszystkie działania, które tutaj podejmujemy są zgodne z prawem jeżeli dopuszcza na to ustawa. A póki co w ramach tej ustawy się mieścimy i w ramach pewnych poprawek do projektu uchwały nad którą w tej chwili procedujemy, jest taki wymóg i dla jednolitości trzeba to uwzględnić aby był opis flagi, i w tym miejscu chciałbym coś takiego dokonać i przekazać państwu opis propozycji, czy opis flagi w ramach tej uchwały jest załącznikiem, są to wymiary szerokości do długości, jeden do półtora usytuowanie poziomo względem długości, usytuowanie godła pionowo pośrodku płachty, wymiary wysokość godła do szerokości płachty w stosunku 4:5, kolor czerwieni w systemie pantom 178 C2X, obok formatu podstawowego formaty 100:150, mogą być też inne formaty 40:65, 50:80, 125:200. Dziękuje bardzo.

Przewodniczący J. Pezda – Dziękuję bardzo, chciała zabrać jeszcze głos pani radna Krystyna Boratyńska.

K. Boratyńska – panie Przewodniczący, szanowni koledzy, ja pozwolę sobie odpowiedzieć panu radnemu Raczyńskiemu. Historia to jest nauka o przeszłości my tworzymy teraźniejszość i przyszłość, zmieniają się mundury, zmieniają się ludzie zmienia się rzeczywistość, województwo dolnośląskie, które jest dzisiaj wcale nie jest odpowiednikiem tego samego województwa, które było kiedyś, dlatego uważam, że mamy prawo decydować o tym jaką flaga będzie odpowiednia dla naszego województwa. Dziękuję.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję. Proszę panie radny.

R. Raczyński – panie Przewodniczący, wysoka rado. Nie chcę rozgrzewać atmosfery, chciałbym przypomnieć reguły gry, które obowiązują na świecie. Sekunda, która minęła pani Radna jest historyczna, już minęła już jej nie ma po prostu, czyli przeszła. Tak samo z prawami z XVIII czy XIX wieku fizycznymi, są już prawami historycznymi, już je poznaliśmy. W związku z tym odnosząc się do tego zarzutu historyczności, czyli zaszłości jak to pani nazwała, bo to tak bliższe by było, wydaje mi się mało trafione. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję. Pan Połomski zapraszam do zabrania głosu. Rozumiem, że nikt więcej nie chce zabrać głosu i to będzie ostatni głos w dyskusji.

F. Połomski – panie Przewodniczący, panie Marszałku, szanowni Państwo. Skoro się zaczęło ponownie to trzeba coś dodać do tego co już zostało powiedziane, albo co też trzeba jeszcze przypomnieć. Proszę państwa, proszę pamiętać, że chodzi o flagę regionu, nie chodzi o to abyśmy się wyzbywali barw biało – czerwonych, każdy z nas jest do nich przywiązany, każdy z nas ma swój szacunek dla nich, i przez to, że przyjmiemy czy przyjęlibyśmy za nasz herb, przecież niczym nie naruszamy naszego przywiązania do polskości. Bo to tak wychodzi jak by jedni opowiadali się za tym, że my to jesteśmy patrioci bo biało – czerwoni, a wy ci którzy tego orła chcecie eksponować, chciałbym przypomnieć proszę państwa, że chodzi o flagę regionu, barwę regionu, i te barwy są historycznie określone, historia je określiła, i my przyjmując właśnie te barwy jako flagą nawiązujemy do okresu piastowskiego, jest ta historyczna parabola na którą wskazywałem w pierwszym wystąpieniu. W tej fladze właśnie o tych kolorach ,o których mowa była w propozycji uchwały ze strony zarządu. Druga uwaga, proszę państwa nie lekceważmy opinii rzeczoznawców, to są rzeczoznawcy i muszę z przykrością powiedzieć, nie ujmując nic z wiedzy historycznej pana Przewodniczącego Kurzawy, że wyżej cenię opinię pana prof. Kuczyńskiego niż jego na temat heraldyki i na temat tego co jest prawdą historyczną a co nią nie jest, co się należy a co się nie należy fladze barwą itd. i chcę jeszcze raz powiedzieć, że godło Piastów Śląskich my się wstydzić nie musimy proszę państwa, ponieważ jesteśmy opodal Małopolski jedyną dzielnicą, która ma własne barwy a przecież flaga to są barwy i dlatego będę optował za tą propozycją, którą Zarząd zgłaszał i za którą się także AWS opowiada. Dziękuję.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję, jeszcze Przewodniczący Kurzawa.

J. Kurzawa – panie Przewodniczący, panie profesorze. Ja nawet nie śmiałem nawet rąbka opinii wyrażać swojej własnej gdyż nie jestem heraldykiem, ja mam pytanie do heraldyków: dlaczego raz można tak a raz można tak? I nie oczekuję aby pan Nalichowski czekał na moją opinię mojej osoby, absolutnie panie Przewodniczący.

Przewodniczący J. Pezda – dziękuję bardzo zamykam dyskusję na ten temat, jeszcze jest?

S. Najnigier – szanowni państwo, ja od października nie zmieniłem zdania pomimo tej opinii, myślę, że jeżeli klub żeglarski może mieć swoją flagę na godle polskim czy z wykorzystaniem elementów flagi polskiej, to wówczas wydaje mi się, że nie ma przeszkód przynajmniej logicznych aby podtrzymać głosowanie czy wynik głosowania z października. Przypomnę, że nasza dyskusja o historii jest pewnym nadużyciem bo każdy z nas się powoływał na historię, jedynym urzędem na Dolnym Śląsku, który był świetnie przygotowany na to, jest Urząd w Oławie, gdzie wisiał herb ten jednopolowy, który wybraliśmy ale również był herb czteropolowy nad którym dyskutowaliśmy, a zatem decyzja czy wybrać ten czy ten, była decyzją naszą podjętą tutaj, różne były argumenty, państwo wiecie, i wydaje mi się że materia tego wyboru jest również taka. Ja osobiście uważam, że jakiś wkład w naszą przyszłość trzeba włożyć, robimy to symbolicznie bo po epokach niestety zostają tylko symbole.

Przewodniczący J. Pezda – sądzę, że już nikt nie chce zabierać głosu, nie widzę nie słyszę zgłoszeń, wobec tego zamykamy dyskusję i zgodnie z przyjętą propozycją przystępujemy do głosowania, uchwały o fladze i proporcu województwa dolnośląskiego, załącznikiem do tej uchwały jest ten projekt, wobec tego zapytam kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały o fladze i proporcu województwa dolnośląskiego z przedstawioną propozycją, czy jest wszystko. Była tutaj dyskusja czy odniesiemy się do opinii Ministra Spraw Wewnętrznych, czy ewentualne przyjęcie projektu w sprawie flagi i proporca Województwa Dolnośląskiego. Przyjęliśmy formułę „b” a więc ewentualne przyjęcie uchwały w sprawie flagi i proporca województwa dolnośląskiego. Proszę panie Przewodniczący. Komisja proszę bardzo.

A. Kubica – panie Przewodniczący ja rozumiem, że dyskusja była merytoryczna, wyczerpująca, ale w imieniu Komisji przedstawiałem procedurę głosowania, państwo żeście tego nie zanegowali w tym momencie zapomnieli. Procedurę przeszła już ta pierwsza uchwała i odniesieniem naszej opinii do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, będzie właśnie to głosowanie jeżeli ten projekt przedstawiony na barwach narodowych nie uzyska większości, wtedy zostaje ten projekt Zarządu. Zatem w pierwszej kolejności głosujemy to co już rozpoczęło procedurę i jeżeli nie uzyska większości wtedy mamy projekt jako projekt i uruchamiamy od nowa procedurę opiniowania, więc taka kolejność powinna być głosowania. 

Przewodniczący J. Pezda – wobec tego przedstawię propozycję uchwały. Na podstawie art. Itd. uchwala się co następuje:
§1 ustanawia się flagę i proporzec województwa dolnośląskiego , na płachcie biało-czerwonej herb Dolnego Śląska czyli na złotym tle orzeł czarny z przepaską sierpową srebrną przez tułów i skrzydła, na środku przepaski krzyż srebrny,
§2 wzór flagi województwa dolnośląskiego stanowi załącznik nr 1 do uchwały, wzór proporca stanowi załącznik nr 2, flagę województwa podnosi się tutaj na budynkach jest już tryb jej przedstawiania. Przystępujemy jeszcze raz do głosowania tej uchwały, a więc raz jeszcze zadam pytanie kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały a więc flagi którą raz jeszcze przedstawiam na biało-czerwonym tle. Kto z państwa jest za proszę podnieść rękę,

Za - 29
Przeciw - 20
Wstrzymało się – 0