Aktualności

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego powstało z inicjatywy Grupy Założycielskiej Stowarzyszenia przy udziale i wsparciu Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Członkami Stowarzyszenia są przetwórcy i producenci regionalni oraz przedstawicieli administracji samorządowej i instytucji rolniczych. 
W dniu 19 sierpnia 2004 roku w Urzędzie Marszałkowski odbyło się pierwsze walne zgromadzenie członków stowarzyszenia, podczas którego wybrano zarząd oraz omówiono plan pracy i zasady finansowania organizacji. 
Zaplanowane zadania stowarzyszenia na najbliższy czas pracy to: rozesłanie ankiety wojewódzkiej "Produkty regionalne i lokalne Dolnego Śląska" oraz przeprowadzenie konkursu na logo, którym wybrane dolnośląskie produkty będą honorowane. 

Prezydium Dolnośląskiego Stowarzyszenia Produktu Regionalnego i Lokalnego:

Przewodniczący: Jarosław Kurzawa
Wiceprzewodniczący: Maria Centkiewicz
Wiceprzewodniczący: Mirosław Lech
Sekretarz: Wojciech Chirowski
Członek Zarządu: Teofil Szelwika 

Konkurs na logo produktu regionalnego

Wyniki konkursu na opracowanie projektu graficznego logo
"Produkt Regionalny z Dolnego Śląska"

W konkursie organizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego z Wrocławia nadesłano 150 prac konkursowych. Uczestnikami konkursu były osoby prywatne, agencje reklamowe oraz młodzież szkolna. Główną nagrodę w konkursie za projekt oznaczenia produktu dolnośląskiego przyznano Pani Zoryanie Czepelskiej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
W ramach projektu realizowanego przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Produktu Regionalnego i Lokalnego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego opracowana została także strona internetowa, której głównym celem jest prezentacja aktualnych wiadomości i wymiana informacji nt. produktów regionalnych i lokalnych z Dolnego Śląska - www.produktregionalny.pl