Życiorys

 • Urodzony 26 czerwca 1956 roku w Świdnicy.
 • Żona Anna absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu, dwójka dzieci. Magdalena – studentka wydziału prawa Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Wojtek – uczeń szkoły średniej.
   
 • Szkołę podstawową i średnią ukończył w Strzegomiu. W 1975 rozpoczął studia na wydziale zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1980 uzyskał tytuł magistra inżyniera zootechniki. Następny rok to służba Ojczyźnie w szkole podchorążych. Od 1981 pierwsza praca zawodowa w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Chojnowie na stanowisku kierownika gospodarstwa. Następnie funkcja początkowo kierownika produkcji, a później prezesa zarządu w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Są to lata 1983-1994. W 1990 roku kończy podyplomowe kursy w zakresie zarządzania i marketingu w Międzynarodowej Szkole Menadżerów.
 • W roku 1993 zostaje wybrany do Sejmu RP. Członek dwóch komisji stałych, Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, której to wiceprzewodniczył, oraz dwóch grup bilateralnych polsko - niemieckiej i polsko - brazylijskiej.
   
 • Od stycznia do listopada 1998 dyrektor filii towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym też roku zdaje egzamin i uzyskuje uprawnienia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń do samodzielnego prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. W latach 1998 – 1999 doradca zarządu banku oraz firm produkcyjnych. Od 1999 do 2001 praca w firmie reklamowej początkowo jako wiceprezes zarządu a następnie prezes zarządu. W latach 2002 – 2003 doradca Wicepremiera Ministra Rolnictwa. W 2003 wykładowca na studium podyplomowym „Warsztat brokera unijnego”.Od 2001 do 2007 roku doradca zarządu d/s marketingu sieci hotelarskiej. Od 2007 roku własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego, finansowego i inwestycyjnego.
   
 • Początek działalności społecznej to praca w samorządzie szkolnym w LO, następnie studia – redaktor naczelny pisma studenckiego, organizator wielu imprez studenckich.
   
 • Od 1980  członek stronnictwa ludowego. Od 1990 do 2004 członek władz naczelnych. W latach 1993 – 1998 prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wałbrzychu. W latach 1997 – 2001 Wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. W kwietniu 2004 roku występuje z PSL i wstępuje do nowo powstającego ugrupowania SdPL. W 2008 roku powraca do Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
 • Od 1984 do 1988 radny Gminnej Rady Narodowej w Świdnicy. W następnej, skróconej dwuletniej kadencji, jej przewodniczący. Od 1990 do 1994 radny gminy Świdnica oraz Wicemarszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego. W 1998 wybrany na radnego Województwa Dolnośląskiego początkowo pełni funkcję Wiceprzewodniczącego a następnie Przewodniczącego Sejmiku. W 2002 ponownie wybrany na radnego Województwa Dolnośląskiego, zostaje również wybrany na jego Przewodniczącego, którą to funkcję pełni do kwietnia 2004 roku.
   
 • W roku 2002 Przewodniczący Honorowego Komitetu obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku. Ponadto od 2000 roku do 2008 członek  Rady Programowej Telewizji Wrocław, od 2005 jej Przewodniczący. Założyciel bądź współzałożyciel wielu stowarzyszeń i fundacji takich, jak: Rewaloryzacji Zabytków- Prezes Zarządu, Zero Tolerancji dla Korupcji - Prezes Zarządu, Dolnośląski Produkt Regionalny i Lokalny - Prezes Zarządu, Szwadron Jazdy Polskiej, Wspierania Bezpieczeństwa Obywateli, Inicjatyw Gospodarczych, Stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży z obszarów wiejskich, Wspierania Intelektualistów oraz Nauki i Twórczości Artystycznej, Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - Wiceprezes Zarządu. Autor bądź współautor programów gospodarczych dla małych przedsiębiorstw m.in. takich jak „Produkt Polski”, „Żywność Polska”. W grudniu 2008 zostaje przewodniczącym Komitetu Obchodów Rocznicy Mszy Pojednania w Krzyżowej.
   
   
 • Twórca flagi Dolnego Śląska obowiązującej do 2008 roku , pomysłodawca tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska -„Civi Honorario”.
   
 • W 1997 wyróżniony honorową odznaką „Zasłużony dla Rzemiosła”, a w 2003 Jubileuszowym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1999 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.